Det sentrale folkeregisteret

Innhold

Manntall for personer født eller bosatt i Norge, og personer med midlertidig opphold i Norge.


Tabellstruktur

Personer per år – data per utgangen av året

Historikk

2002-2010

Les mer om dataene fra Det sentrale folkeregisteret