Det sentrale folkeregisteret

  • Skriv ut
Det sentrale folkeregisteret inneholder data om personer som er født og/eller er eller har vært bosatt i Norge.

Opplysningene ligger med en rad per år, og opplysninger per 31.12. Registeret omfatter både bosatte, utvandrede personer og døde.

Feltnavn Feltbeskrivelse
År Hvilket år opplysningene gjelder for. Opplysninger per 31.12.
ID
Skattekommune Skattekommunen til personen. Hovedskattekommune dersom skattyter skatter til flere kommuner.

År flyttet til kommune

Utledet av dato for når flytting til nåværende kommune er registrert.
Forrige boligkommune Personenes ev. forrige boligkommune.
Antall skattekommuner Felt som angir om fødselsnummeret er et ordinært fødselsnummer eller et DNR (midlertidig tildelt fødselsnummer).
Statuskode Folkeregisteret Statuskode folkeregisteret. Ikke på personer med DNR.
ÅR død Utledet av eventuell dato for dødsfall.
Kjønn Kjønn
Sivilstand Sivilstand 1=ugift,2=Gift,3=Enke,4=Skilt,5=Separert,6=Partner,7=Separert partner,8=Skilt partner,9 Gjenlevende partner,10=Uoppgitt
Fødeland Personens fødeland.
Statsborgerskap Personens statsborgerskap
Arbeidstillatelse A Arbeidstillatelse B Bosettingstillatelse E Oppholdstillatelse etter EØS M Opplysning mangler O Oppholdstillatelse uten arbeid.
Postnummer Boligadresse Postnummeret tilhørende personens boligadresse.
Postnummer Postadresse Postnummeret tilhørende personens postadresse (dersom personen har postboks).


Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.