Enhetsregisteret og Foretaksregisteret

Innhold

Manntall for virksomheter (foretak, stiftelser, organisasjoner, offentlige virksomheter og andre innretninger med et organisasjonsnummer)


Næringsdrivende virksomheter er med få unntak også registreringspliktig i Foretaksregisteret.


Tabellstruktur

Virksomheter per år – data per utgangen av året.


Historikk

2002-2010

Les mer om dataene fra Enhets- og Foretaksregisteret.