Enhetsregisteret og Foretaksregisteret

  • Skriv ut
Enhetsregisteret inneholder alle foretak, offentlige virksomheter, stiftelser og organisasjoner og andre enheter og innretninger med et organisasjonsnummer.

Enhetsregisteret inneholder alle foretak, offentlige virksomheter, stiftelser og organisasjoner og andre enheter og innretninger med et organisasjonsnummer. Registeret er et resultat av samarbeid mellom en rekke offentlige register. Næringsdrivende virksomheter vil også være registrert i Foretaksregisteret. Unntaket er Enkeltpersonforetak som ikke er registreringspliktige dersom de ikke driver med salg av innkjøpte varer og har færre enn fem ansatte i hovedstilling. Disse kan imidlertid registrere seg frivillig i Foretaksregisteret. I datavarehuset ligger enhets- og foretaksregisterdata i en tabell, med en variabel som angir om virksomheten er registrert i Foretaksregisteret eller ikke.

Enhetsregisteret inneholder også såkalte underenheter eller bedriftsenheter. Disse har egne enhetstypekoder (BEDR eller AAFY) og kan inngå i utleveringene dersom et foretak har virksomheter på ulike lokasjoner, eller innen forskjellige bransjer.

Feltnavn Feltbeskrivelse
År År som ER - opplysningene gjelder for. Opplysninger er per 31.12
ID  
Enhetstypekode Organisasjonsform fra ER. Sier om det er enkeltmannsforetak, AS mv. Underenheter har kode BEDR, AAFY og ADOS.
Antall ansatte Antall ansatte. Aggregert fra AA-registeret
Registreringsdato for antall ansatte Dato for siste endring i antall ansatte.
Registrert I Foretaksregisteret Feltet angir om enheten er registrert i Foretaksregisteret (FR)- J for registrert i FR, blank eller N for ikke regisrert.
Registrert I Stiftelsesregisteret Feltet angir om enheten er registrert i Fylkesmannens stiftelsessergister (FSR) - J for registrert i FSR, blank eller N for ikke regisrert.
Registrert I Mvamantallet Feltet angir om enheten er registrert i Mva-mantallet - J for aktiv i mva, N eller blank for slettet i MVA og blank for ikke registrert i MVA.
Økonomisk Sektorkode Virksomhetene tildeles en kode for økonomisk (institusjonell) sektor, eksempelvis stats- og trygdeforvaltning, personlige foretak, private foretak med begrenset ansvar mv.
NaceKode Hovednæring  5 siffer NACE kode for hovednæring.
NaceKode Binæring 1 5 siffer NACE kode for binæring 1.
NaceKode Binæring 2 5 siffer NACE kode for binæring 2.
Statuskode ER Statuskode enhetsregisteret ("A" = aktiv, "S" = slettet, "L"=enhet vekket til live igjen).
Slettet år Utledet av dato for  når enheten ble slettet fra ER
Startet I ER år Utledet av Dato for startet i ER.
Forretningskommune Kommunenummer for forretningskommune
Forretningsadresse Postnummer Postnummeret til virksomhetens forretningsadresse.
Postadresse Postnummer Postnummeret til virksomhetens postadresse.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.