Ligning- forskuddspliktige

  • Skriv ut
Ligningsdata for forskuddspliktige inneholder opplysninger om utlignet skatt og restskatt for personlige skattytere, og opplysninger om skattyter og levering av selvangivelse.

I denne tabellen ligger det en rad per skattyter per år, og kun hovedskattekommunen (IB-kommunen) er angitt. Ligning forskuddspliktige UB (utenbygds) viser eventuelle inntekter og formue i andre kommuner enn hovedskattekommunen.
Skattepliktige i flere kommuner kan være personer som eier fritidseiendom i andre kommuner, eller personlig næringsdrivende som har næringsdrift i andre kommuner enn bostedskommunen. 

Denne tabellen inneholder en rad per år og skattyter per kommune han/hun er skattepliktig i. Den inneholder kun skattytere som er skattepliktige til andre kommuner enn hovedskattekommunen.

Ligning forskuddspliktige IB

Feltnavn Feltbeskrivelse
År (Skatt FP IB) År
ID
Likningskommune (Skatt FP IB) Den bostedskommunen (IB) du er skattepliktig til.
Skattemantall hovedgruppe Skattemantall hovedgruppe. Verdier er 1,3,4,7.
Skattemantall undergruppe Skattemantall undergruppe. Verdier er 0,1,2,4,8
Personkode Personkoden angir sivilstand. 1=Ugift, 2=Gift, 3=Skilt
Person kode besk
Historikkode Kode "0" = S/y har ikke historikk, dvs. er ikke tidligere blitt skattebregnet; kode "1" = s/y er tidligere blitt skattebregnet.
Avgangskode Kode "9" = avgang.Posten ugyldig/slettet.
Psa kode Kode "0" = Utlegg av ligningen i september/oktober; Kode "1" = Utlegg av ligningen i juni.
Psa kodebeskrivelse Beskrivelse av PSA-koden.
Psa rettekode Kode "0" = PSA uten endring; kode "1" = PSA med endring.
Psa rettekode beskrivelse Beskrivelse av PSA-rettekoden
Samskattkode Blank" = Enslig; Kode "E" = særskilt ligning; Kode "F" = Fellesligning.
Samskattkode beskrivelse Blank" = Enslig; Kode "E" = særskilt ligning; Kode "F" = Fellesligning.
Tilstand kode 0 i manntall, 1 mottatt ansettelser, 5 skatteberegnet, - bare forskuddstrekk for ukjente fnr er ikke med i datagrunnlaget
Fritakskode selvangivelse Fritakskode (0 el 1) for levering av s/a for året etter inntektsåret.
Forsinkelsesavgiftskode Kode for forskinkelsesavgift. 1: forsink. < 1 mnd, 2: 1-2 mnd, 3: mer enn 2 måneder etter ordinær eller utsatt selvangivelsens frist og etter utløp av mai-måned i ligningsåret.4: tilleggsskatt omgjort til forsinkelsesavgift.
Forsinkelsesavgiftskode beskrivelse Beskrivelse av kode for forsinkelsesavgift.
Sum skatt og avgift Sum totale skatter (formue, inntekt, tilleggsskatt og lignende) og avgifter (trygdeavgift, forsinkelsesavgift).
Restskatt overskytende Sum skatt og avgift minus sum forskudd (avregnet forskuddstrekk + avregnet forskuddskatt + betalt tilleggsforskudd).
Har levert selvangivelse? Har levert selvangivelse?

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.