Ligning- forskuddspliktige UB

  • Skriv ut
Felt Feltbeskrivelse
År Hvilket inntektsår den aktuelle posten gjelder for.
ID
Kommunenummer UB Kommunenummeret til kommunen der personen har skatteforhold. En person kan ha skatteforhold i flere utenbygdskommuner.
Tilstand kode 0 i manntall, 1 mottatt ansettelser, 5 skatteberegnet, - bare forskuddstrekk for ukjente fnr er ikke med i datagrunnlaget

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.