Ligning – etterskuddspliktige

  • Skriv ut
Ligning etterskuddspliktige inneholder utlignet skatt og ansettelser fra enkelte poster i selvangivelsen for etterskuddspliktige skattytere, det vil si for selskaper.

Hver skattyter ligger med en rad per år per kommune skattyteren har skatteplikt i. I de tilfeller hvor skattyter er skattepliktig i flere kommuner ligger det flere rader per år.

Feltnavn Feltbeskrivelse
År Inntekståret denne posten gjelder.
ID
Skatte- og likningskommmune Likningskommunenummer
Lignes sentralt Kode som viser om virksomheten er lignet ved Sentralskattekontor for storbedrifter. (J/N)
Siste fastsettelsesdato Dato for siste endring av ligning. Dato etter 6.10. indikerer at det kan foreligge endringssak.
Selskapsskattetype Viser selskapstyper i ettreskuddsregisteret. De mest vanlige er: 01 Aksjeselskaper (AS og ASA) 03 Selskap og sammenslutninger likestilt med aksjeselskap .
I klagemantall Hvis SA leveres etter 06.10 kommer saken i klagemantallet
Selskapsskattetype beskrivelse Selskapsskattetype beskrivelse
Forsinkelsesavgiftskode Kode for forskinkelsesavgift. 1: forsink. < 1 mnd, 2: 1-2 mnd, 3: mer enn 2 måneder etter ordinær eller utsatt selvangivelsens frist og etter utløp av mai-måned i ligningsåret.4: tilleggsskatt omgjort til forsinkelsesavgift
Tilleggsskattkode Kode for ileggelse av tilleggsskatt. - 1: manglende 30% 2: manglende 15% 3: 0% skal anmeldes, 4: 0% fritatt etter lign.loven § 10-3b
Tilleggsskatt for manglende s/a Tilleggsskatt for manglende selvangivelse.
Har levert selvangivelse Kode 1 = levert, kode 0 = ikke levert
Sum skatt Sum utlignet skatt.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.