Ligningsopplysninger – Historiske data

Innhold

Selvangivelsesdata for personer fra før innføringen av nytt system for ligning i 2009.


Tabellstrukur

Beløp eller kode (påstand, grunnlag og ligning) per post per skattyter og år.

 

Historikk

2002-2008

Les mer om dataene fra Ligningsopplysninger - historiske data