Ligningsopplysninger – Historiske data

  • Skriv ut

Selvangivelsedata for personer fra før innføringen av nytt system for ligning ligger i  egne tabeller. Opplysninger om skattyter ligger i en tabell med en rad per skattyter per år, og opplysniger om de enkelte postene ligger i en tabell med en rad per selvangivelsepost per skattyter og år. I denne tabellen ligger både påstand, grunnlag og ligning for hver post. 

Opplysninger om skattyter:

Feltnavn Feltbeskrivelse
År Likningsår
ID
Skattekommunenummer Skattekommune for denne oppgaven.IB-kommune.
Psa kode Enslig, gift, død, fritatt etc.
Psa Rettekode Er PSA godtatt uten endring? Sier denne også noe om evt. rettinger i DSB siden?"Flag for PSA form. "1"=PSA form changed recently, "0"=PSA form not changed
Er næringsdrivende? Er næringsdrivende?
Deklarasjon maate Hvilken måte likningen er sendt inn på, f.eks: I = internett (PSA), P = papir, Z = stille aksept, T = telefon, S = SMS, N = SLN
Likningsmaate Likningsmåte, f.eks: 1 = ordinær ligning, 2 = Svalbard, 4 = Barn, 5 = Skjønnsligning, 6 = SFU
Likningstype Likningstype, f.eks Ordinær likning, PSA skattyter eller Fritatt
Status Dsb F = ferdig lignet PSA, A = ansettelser overført SKD, B = Barn, E = Endringssak, S = Fritatt, X = ikke lignet, Z = eldre endringssak, L = lignet
Dsb Skattytertype PV = PSA vår utlegg, PH = Psa høstulegg, FV = Fritatt vår, FH = fritatt høst, NH = Næring høst, XX = ikke utlegg
Skattytergruppe 1 = lønnstagere og pensjonister, 2 = jord / skog, 3 = fiske, 4 = annen næring, 5 = jord / skog i UB, 6 = (utgått), 7 = annen næring i UB
Skattemantall hovedgruppe Skattemantall hovedgruppe. Verdier er 1,3,4,7
Skattemantall undergruppe Skattemantall undergruppe. Verdier er 0,1,2,4,8

Poster i selvangivelsen:

Feltnavn Feltbeskrivelse
År Likningsår
ID
Kommunenummer (DSB Post) Skattekommune for denne oppgaven.IB-kommune.
Påstand Påstand beløp
Likning Likning beløp
Grunnlag Grunnlag beløp
Påstand kode Påstand kode
Likning kode Likning kode
Grunnlag kode Grunnlag kode
DVH Post Infokode (DSB Post) DVH kode for hva DSB-posten gjelder.
Postnummer selvangivelse (DSB Post) Dette er samme ID som finnes i oppgave_post, og fungerer som PK i m1_selvangivelse_post_dsb

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.