Ligningsopplysninger-oppgavedata

Innhold

Data fra selvangivelsen  og vedlegg til selvangivelsen for for- og etterskuddspliktige (personer og selskaper).

Tabellstruktur

Beløp eller kode (påstand og ligning) per oppgavekode  i ligningsskjema, per skattyter (personer og selskaper) og år.

Historikk

2003*- 2010

Les mer om dataene fra Likningsopplysninger -oppgavedata