Ligningsopplysninger - oppgavedata

  • Skriv ut
Her finner du skattyteres påstand og skattekontorets ligning (skattekontorets fastsettelse) for hver av postene i selvangivelsen og i vedlegg til selvangivelsen.

Hver post har en oppgavekode, og tabellen inneholder en rad per post per skattyter og år. Postene er identifisert ved oppgavekoder. 
Oppgavekode tilsvarer begrepet dataidentifikator, som benyttes i Oppgaveregisteret i Brønnøysund. For næringslivets oppgaveplikter kan du finne hvilke oppgavekode som tilsvarer poster i de ulike skjemene i Oppgaveregisterets skjemaoversikt.

Felt Feltbeskrivelse
År Inntektsår
ID
Kommunenummer (IB Kommune for 8-sifrede DLS-er) Skattyterens kommunenummer. For 8-sifrede Deltakerliknede Selskaper vil dette være det samme som IB-kommune
Likningskommune i SL Likningskommune i SL
Oppgavekode Oppgavekoden fra SL.
Oppgavekode beskrivelse (SL Oppgave Likning) Beskrivelse av koden
Påstand – koder Skattyters påstand i poster med kodeverdier (formatert som tekst)
Likning - koder Hvis det eksisterer en fravikelse, vises denne. Ellers vises påstand. Formatert som tekst
Påstand beløp Skattyters påstand i beløpsposter.
Likning beløp Hvis det eksisterer en fravikelse, vises denne. Ellers vises påstand.
Innleveringstype (SL Oppgave Likning) Angir hvordan verdien har oppstått i SL
Skattyterart (SL Oppgave Likning) (F)orskudds(P)liktige, (E)tterskudds(P)liktige eller (D)eltaker(L)iknende(S)elskap
Skattytertype (SL Oppgave Likning) Skattytertype (AS, ANS, osv. Unntatt ENK)
Likningsenhet (SL Oppgave Likning) Likningsenhet
Næringsdrivende (SL Oppgave Likning) Flagg som angir om skattyteren er næringsdrivende

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.