Ligningsopplysninger-skjema

Innhold

Data fra selvangivelsen  og vedlegg til selvangivelsen for næringsdrivene (personlig næringsdrivende og selskaper).


Tabellstruktur

En del av de viktigste skjemaene er  tilrettelagt i tabeller med en rad per skattyter per år, og kolonner per post.


Historikk

2003*-2010

Les mer om dataene fra Ligningsopplysninger-skjema