Ligningsopplysninger – RF-skjema

  • Skriv ut
En del av skjemaene er tilrettelagt i tabeller med en rad per skattyter per år, og en påstands- og en ligningskolonne per post i skjemaet.

For å se hvilke opplysninger hvert skjema inneholder kan du se søke det opp under Skjemaer i venstremargen. Merk at ikke alle feltene i skjemaene er tilgjengelig i alle tabellene.

Tabellnavn Beskrivelse
RF-1022 Kontrolloppstilling Kontrolloppstilling over registrerte og innberettede beløp
RF-1028 Selvangivelse for AS Selvangivelse for aksjeselskaper, verdipapirfond, banker mv.
RF-052 Avstemming av egenkapital Avstemming av egenkapital mv.
RF-1059 Realisasjon aksjer Del 2 (Gjelder fra og med 2008) Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon Gjelder fra og med 2008
RF-1061 Realisasjon aksjer (Gjelder til og med 2007) Oppgave over realisasjon av aksjer mv. Gjelder til og med 2007
RF-1084 Avskrivning Avskrivningsskjema for saldo- og lineære avskrivninger
RF-1123 Kontrollerte transaksjoner Opplysninger om kontrollerte transaksjoner og mellomværender
RF-1151 Vedlegg til s/a Kraftforetak Vedlegg til selvangivelsen for kraftforetak
RF-1167 Næringsoppgave 2 Næringsoppgave 2 (for aksjeselskap m.v.)
RF-1175 Næringsoppgave 1 Næringsoppgave 1 (for enkeltpersoner og ANS/DA med begr. regnskapsplikt)
RF-1217 Midlertidige forskjeller Opplysninger om forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier
RF-1219 Gevinst og tapkonto Opplysninger om inntektsføring/fradragsføring av gevinst og tapkonto

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.