Lønns- og trekkoppgaver

Innhold

Lønns- og trekkoppgaver innberettet fra arbeidsgivere og andre som yter skattepliktige og skattefrie ytelser (for eksempel NAV).

Tabellstruktur

LTO-kode per arbeidsgiver og arbeidstaker, per år.

 

Historikk

2002-2010

Les mer om dataene fra Lønns- og trekkoppgaver