Reskontroopplysninger - skatt og MVA

Innhold

Data fra reskontrodelen i MVA og fra skatteregnskapsystemet SOFIe. Omfatter alle krav og saldo per forfall, samt betalingshistorikk.


Tabellstruktur

Faktatabell som inneholder en rad per krav og forfall per skattyter. Den er knyttet til  en rekke ulike dimensjonstabeller.

 

Historikk

2002-2010

Les mer om dataene fra Reskontroopplysninger -skatt og MVA