Reskontroopplysninger skatt og MVA

  • Skriv ut

Opplysningene fra Reskontro MVA og skatteregnskapssystemet SOFIE ligger i en tabell med en rad per skattyter,  krav og  forfall, og med oppdatert saldo og betalingsstatistikk. Hvilke opplysinger som innegår i faktatabellen fremgår av tabellen under.
Faktatabellen er dessuten knyttet til en følgende dimensjonstabeller: Enhetstype, termin, hjemmel for kravet, kravtype, geografisk dimensjon og  bransje.

Feltnavn Feltbeskrivelse
ID
Forfall beløp Forfallets opprinnelige beløp
Restanse beløp Kravets gjeldende saldo
Bortskrevet beløp Andel av forfallet som er bortskrevet
Avskrevet beløp Del av forfallet som er avskrevet.
Ettergitt beløp Del av forfallet som er ettergitt.
Innbetalt beløp Del av forfallet som er innbetalt.
Kreditert beløp Delen av forfallet som er plassert mot annet krav.
Utbetalt beløp Del av forfallet som er utbetalt.
Bet. rettidig beløp Den delen av forfallet som er betalt innen forfall.
Bet 1. mnd fors beløp Den delen av forfallet som er betalt innen 1 måned etter forfall.
Bet 2 3mnd fors beløp Den delen av forfallet som er betalt mellom 1 og 3 måneder etter forfall.
Bet 4 6mnd fors beløp Den delen av forfallet som er betalt mellom 3 og 6 måneder etter forfall.
Bet 7 12mnd fors beløp Den delen av forfallet som er betalt mellom 6 og 12 måneder etter forfall
Bet 12mnd fors beløp Den delen av forfallet som er betalt minst 12 måneder etter forfall.
%Avskrevet Avskrevet beløp i % av forfallsbeløp
%Bortskrevet Bortskrevet beløp i % av forfallsbeløp
%Ettergitt Ettergitt beløp i % av forfallsbeløp
%Rettidig Rettidig betalt beløp i % av forfallsbeløp
%Restanse Beløp i restanse i % av forfallsbeløp
Gyldig status Om kravet er gyldig eller ikke (J/N).
Forfall Nr Angir nummer for forfallet tilknyttet kravet
Inntekts Aar Angir hvilket inntektsår forfallet gjelder for
Regnskaps Aar Angir hvilket regnskapsår forfallet gjelder for
Kilde Verdi for kildesystem (MVA eller SOFIE)

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.