Roller og knytninger i Enhetsregisteret

  • Skriv ut
Enhetsregisteret inneholder knytninger mellom virksomheter, som for eksempel revisor og klient, og roller personer kan inneha i virksomheter som innehaver, daglig leder og styreleder.
Feltnavn Feltbeskrivelse
Knytningstype Kode for knytningstype – for eksempel INNH (innehaver), DAGL (daglig leder),  REVG (regnskapsfører).
ID 1
ID 2
Skatteytertype Skattytertype på tilknyttet virksomhet eller person som har rolle i virksomheten "P" = Person "V" = Virksomhet. F. eks. kan en regnskapsfører være både en virksomhet og en person.
Rolle fra dato Dato for når knytningen første gang er gyldig.
Rolle til dato Siste gyldigdato for knytningen.
Fratrådtkode Kode for fratredelse:"F" = egenfratreden, "N" aktiv - kan være flere enn disse to.
Ansvarsandel Fylles ut av ER vedrørende ansvarsandel hovedsakelig i ANS, DA.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.