Saldo-renteoppgaver

Innhold

Saldo-renteoppgaver som innberettes fra banker og finansinstitusjoner en gang per år.

Tabellstruktur

Oppgave per konto per år, identifisert ved oppgavegiver (bank, finansinstitusjon) og kontoeier (person eller virksomhet).


Historikk

2002-2010

Les mer om dataene fra Saldo-renteoppgaver