Sjekk dette i aksjeoppgaven

  • Skriv ut

I midten av mars mottar alle aksjonærer oppgaven Aksjeoppgaven (RF-1088). Sjekk at opplysningene stemmer. Du skal bare levere oppgaven dersom du har endringer i den. Husk at endringer i oppgaven kan føre til at du må gjøre endringer i skattemeldingen.

Vi anbefaler at du sjekker følgende opplysninger i oppgaven:

Salg og andre realisasjoner

Der Skatteetaten har fullstendige opplysninger om realisasjon av aksjer og utbytte, vil disse beløpene være forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Dersom gevinst/tap ikke stemmer, eller mangler, må du endre og levere oppgaven. Riktig gevinst/tap kan du føre i skattemeldingens post 3.1.8/3.3.8. 

I Altinn finner du en korrigerbar versjon av aksjeoppgaven (RF-1088K). I denne kan du endre inngangsverdien på aksjer som er anskaffet i inntektsåret og vederlaget for realiserte aksjer i inntektsåret. Etter et par dager får du tilgang til en ny rekalkulert aksjeoppgave i Altinn (RF-1088R). I den rekalkulerte oppgaven finner du ny beregnet gevinst eller nytt beregnet tap, det vil si beløp du skal føre over til skattemeldingen.

Utbytte

Har du endringer eller tilføyelser tilknyttet utbytte, skal du endre direkte i skattemeldingens post 3.1.5. Du kan ikke gjøre endringer i aksjeoppgaven.

Formuesverdi

Formuesverdien er den skattemessige formuesverdien på aksjene du eier ved utgangen av året. Formuesverdier av aksjer er forhåndsutfylte i skattemeldingen i to ulike poster:

  • Post 4.1.7 Formuesverdi for aksjer i VPS-registrerte selskap
  • Post 4.1.8 Formuesverdi på aksjer overført fra RF-1088

Har du endringer eller tilføyelser tilknyttet formuesverdi, skal du endre direkte i skattemeldingen. Du trenger ikke gjøre endringer i oppgaven over aksjer og egenkapitalbevis.

Inngangsverdi

Inngangsverdien på aksjen er det du i utgangspunktet betalte for aksjen inklusive omkostninger. Hvis opplysningene om inngangsverdi i oppgaven over aksjer og egenkapitalbevis er feil eller mangelfulle, må du endre og levere oppgaven.

For mer informasjon, les rettledningen til Aksjeoppgaven.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.