Antall aksjer er forandret fra i fjor. Hvorfor?

Antall aksjer kan ha endret seg som følge av hendelser i selskapet, for eksempel fusjon eller fisjon, splitt eller spleis.