Hva gjør jeg når jeg ikke eier de aksjene som står oppført i oppgaven lenger?

Er det registrert beholdning som du mener du ikke eier, bør du ta kontakt med selskapet. Riktig antall/verdi føres direkte i skattemeldingen. Eierforholdet oppdateres når selskapet sender inn ny Aksjonærregisteroppgave.

Aksjer registrert i Verdipapirsentralen: Har du solgt aksjer som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) på slutten av fjoråret med handelsdato i år og oppgjørsdato i år, vil salgene være oppført i aksjeoppgaven og i skattemeldingen for inntektsåret i fjor.

Har du kjøpt aksjer som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) på slutten av fjoråret med handelsdato i fjoråret og oppgjørsdato i år, vil kjøpene være oppført i aksjeoppgaven og i skattemeldingen for inntektsåret i fjor.