Hvor står de utenlandske aksjene jeg eier?

Opplysninger om aksjer i utenlandske selskap som ikke er registrerte på Oslo Børs, er ikke med. Disse må du levere inn oppgaven Akjser og fondsandeler (RF-1059) istedenfor. Denne finner du som et elektronisk vedleggsskjema til skattemeldingen.