Inngangsverdien er en annen enn den jeg oppga i fjor, hvorfor?

Hendelser i selskapet kan påvirke inngangsverdien. Inngangsverdien kan blant annet endre seg hvis:

  • Selskapet i fjor har nedsatt aksjekapitalen ved reduksjon av pålydende
  • Selskapet i fjor har øket aksjekapitalen ved økning av pålydende
  • Ved for eksempel fusjon eller fisjon i selskapet, kan antall aksjer du eier i selskapet ha endret seg. Inngangsverdien vil da være fordelt på antall aksjer du eide ved utgangen av fjoråret.