Jeg har flere anskaffelser/realisasjoner enn oppgaven viser. Hvorfor vises ikke alle kjøp/salg i oppgaven?

Dette kan skyldes at selskap du eier aksjer i ikke har levert eller fått godkjent sin aksjonærregisteroppgave (RF-1086). Opplysninger om aksjer i utenlandske selskap som ikke er registert på Oslo Børs er heller ikke med i oppgaven. Du må i så fall levere skjemaet Aksjer og fondsandeler (RF-1059) som vedlegg til skattemeldingen din.