Vårt firma eier aksjer i et selskap. Skal vårt firma levere oppgave over aksjer og egenkapitalbevis da?

Nei, kun personlige eiere skal levere denne oppgaven. Dette gjelder også om du har registrert et enkeltpersonforetak. Er firmaet et selskap, skal dere ikke levere denne aksjeoppgaven.