Er det gebyr ved for sen levering?

Nei, du skal bare levere om du har endringer. Om du leverer med endring for sent kan du få endring i skattepliktig fradrag og skattepliktige beløp.