Hva gjør jeg med anskaffelser eller realisasjoner som ikke står i oppgaven?

Lever "Selvangivelsesvedlegget: RF-1059 "Aksjer og fondsandeler mv."