Hvilke endringer kan gjøres i RF-1086 K?

Du kan kun endre i post 306 dersom:

  • Inngangs-/kjøpsbeløpet er feil
  • Realisasjons-/salgsbeløpet er feil