I "Til min behandling" står frist 30. april, men jeg skal sende inn PSAN

Du har samme frist som for innsending av skattemeldingen din (RF-1088-K sperres ikke).