Jeg har fått en Rekalkulert oppgave (RF-1088-R) i "Til min behandling" som fremdeles er feil. Hva gjør jeg?

"Lag ny kopi" fra Arkivert og send inn en ny Endring.