Jeg har fått utsatt frist på skattemeldingen. Har jeg da automatisk utsatt frist også her?

Ja, du har samme frist som for innsendelse av skattemeldingen.