K-oppgaven stemmer. Jeg har ingen endringer, må jeg sende den inn?

Nei, du trnger ikke å foreta deg noe. Beløpene forhåndutfylles i skattemeldingen.