Kan jeg føre opp anskaffelser/realisasjoner som ikke er med i oppgaven under "Merknader til oppgaven"?

Nei. Se fremgangsmåte i de andre punktene.