Rekalkulert oppgave inneholder ikke de merknader som jeg ga under "Merknader til oppgaven" på side 3. Hva gjør jeg?

Merknader er ikke hensyntatt i oppdatert oppgave. De vil bli behandlet av skattekontoret på et senere tidspunkt. Derfor blir heller ikke merknadene vist på den oppdaterte oppgaven.