Vårt AS eier aksjer i andre AS, men vi har ikke mottatt oppgaven i år

Oppgaven til Selskapsaksjonærer (RF-1088-S) finnes kun i Altinn som en PDF. Dette er fordi man ikke er leveringspliktig, og derfor får oppgaven som informasjon.