Eksempel 1 – Eier to aksjer i et selskap, og har mottatt utbytte på disse aksjene i 2009. Mottok ikke utbytte i 2008

Aksjonær eier to aksjer i selskap (A)
Aksjene ble kjøpt 1. februar 1990 for kr 150 per aksje.
Mottatt utbytte i 2009 er kr 20 per aksje.

Aksjonæren må da beregne skattepliktige utbytte eventuelt fremførbart skjermingsfradrag  på aksjer eid per 31.12.2009 (post 301 til 306). 

Skjermingsfradrag per aksje for 2009 = kr 1,95
Skattepliktig utbytte per aksje = kr 18,05. (Totalt kr 36,1)
Anvendt skjerming = kr 3,9

 

 Eksempel 1 – Eier to aksjer i et selskap, og har mottatt utbytte på disse aksjene i 2009. Mottok ikke utbytte i 2008