Eksempel 3 – Eier aksjer i to ulike selskaper, og har mottatt utbytte fra begge selskapene

Aksjonær eier en aksje i selskap (C), og fem aksjer i selskap (D).
Aksjen i selskap C ble kjøpt 10. januar 1997 for kr 1 200. For denne aksjen har skattyter mottatt kr 50 i utbytte i 2009.
Aksjene i selskap D ble kjøpt 4. november 2003 for kr 8 000 per aksje. Mottok kr 300 i utbytte på denne aksjen i 2009, og har kr 304 i ubenyttet skjermingsfradrag fra 2008. 

Det skal fylles ut en kolonne per aksje. Ble flere aksjer i samme selskap ervervet på samme tidspunkt, og dermed har samme anskaffelsesverdi, kan disse aksjene føres i samme kolonne.

Selskap C

Mottatt utbytte på kr 50
Skjermingsfradrag per aksje for 2009 = kr 15,6
Skattepliktig utbytte = kr 34,4
Anvendt skjerming = kr 15,6 

Selskap D

Skjermingsfradrag per aksje for 2009 = kr 411,95
Skattepliktig utbytte per aksje = kr 0
Ubenyttet skjermingsfradrag til fremføring per aksje for 2009 = kr111,95  
Anvendt skjerming = kr 1500

 Eksempel 3 – Eier aksjer i to ulike selskaper, og har mottatt utbytte fra begge selskapene