Eksempel 4 – Eier aksjer i et selskap, men har ervervet aksjene på ulike tidspunkt

Aksjonær eier 20 aksjer i et selskap (E).
10 aksjer kjøpte han 10. mars 1993 og betalte kr 200 per aksje.
7 aksjer kjøpte han 2 april 1997 og betalte kr 250 per aksje.
Mottatt utbytte i 2009 er lik kr 150 per aksje. Har ikke ubenyttet skjermingsfradrag fra 2008.

Det skal fylles ut en kolonne per aksje. Ble flere aksjer ervervet på samme tidspunkt i samme selskap og dermed har samme anskaffelsesverdi, kan disse aksjene føres i samme kolonne

Aksjene ervervet 10. mars 1993

Mottatt utbytte = kr 150
Skjermingsfradrag per aksje for 2009 = kr 2,6
Skattepliktig utbytte per aksje = kr 147,4 (Totalt kr 1474)
Anvendt skjerming = kr 26

Aksjene ervervet 2. april 1997

Mottatt utbytte = kr 150
Skjermingsfradrag per aksje for 2009 = kr 3,25
Skattepliktig utbytte per aksje = kr146,75 (Totalt kr 1027,25)
Anvendt skjerming = kr 22,75

 Eksempel 4 – Eier aksjer i et selskap, men har ervervet aksjene på ulike tidspunkt