Eksempel 5 – Har solgt en del av aksjeporteføljen

Aksjonær eide 20 aksjer i selskap (F).
10 aksjer kjøpte han 16. juni 1993 og betalte kr 200 per aksje.
10 kjøpte han 10. august 1997 og betalte kr 250 per aksje.
Har ubenyttet skjermingsfradrag fra 2008 på alle aksjene.
I mars 2009 mottok han kr 50 i utbytte per aksje.
Den 1. november 2009 solgte han 15 aksjer for kr 400 per aksje.

Det skal fylles ut en kolonne per aksje. Ble flere aksjer ervervet på samme tidspunkt og dermed har samme anskaffelsesverdi, kan disse aksjene føres i samme kolonne.

Har man realisert (f.eks.solgt) aksjer ervervet på forskjellig tidspunkt regnes de aksjene som er ervervet først som realisert først (FIFU-prinsippet). I dette tilfellet betyr det at de 10 aksjene som er kjøpt den 16. juni 1993 er solgt, samt 5 av de aksjene som er ervervet den 10. august 1997. De aksjene som er solgt, og som man således ikke har i behold per 31.desember, skal det ikke beregnes noen skjermingsfradrag for for inntektsåret 2009.  Man skal da bare fylle ut Del 2 i skjemaet for disse 15 aksjene. Del 1 fylles bare ut for de 5 aksjene ervervet 10. august 1997 og som aksjonær fortsatt eier ved utgangen av året.. 

Beregning av skattepliktig utbytte på de 5 aksjer ervervet 10. august 1997 som er i behold per 31.12.2009

Ubenyttet skjermingsfradrag fra 2008 per aksje = kr 9,5
Skjermingsfradrag per aksje for 2009 = kr 12,87
Skattepliktig utbytte per aksje = kr 37,13 (Totalt kr 185,65)
Anvendt skjerming = kr 64,35

10 aksjer ervervet 16. juni 1993 og solgt 1. november 2009

Ubenyttet skjermingsfradrag per aksje fra 2008 = kr 7,6
Skattepliktig utbytte per aksje = kr 42,4 (Totalt kr 424)
Skattepliktig gevinst = kr 2000

Ubenyttet skjermingsfradrag fra 2008 reduserer skattepliktig utbytte før man bruker evt rest av dette til å redusere skattepliktig gevinst.

5 aksjer ervervet 10. august 1997 og solgt 1. november 2009

Ubenyttet skjermingsfradrag per aksje fra 2008 = kr 9,5
Skattepliktig utbytte per aksje = kr 40,5 (Totalt kr 202,5)
Skattepliktig gevinst = kr 750

Ubenyttet skjermingsfradrag fra 2008 reduserer skattepliktig utbytte før man bruker evt rest av dette til å redusere skattepliktig gevinst.

 Eksempel 5 – Har solgt en del av aksjeporteføljen