Eksempel 7 – Omfordeling av anskaffelsesverdi ved fisjon

Aksjonæren kjøpte 4 aksjer i selskap K den 10. november 1995 for kr 1 500 per aksje. Ubenyttet skjermingsfradrag fra 2008 per aksje er kr 57 .

Den 16.mars 2009 fisjonerer selskap K (overdragende selskap) en del av sin virksomhet til selskap L (overtakende selskap). Aksjonæren mottar 1 aksje i selskap L mot å innlevere to aksjer i selskap K.

Aksjonæren har innløst halvparten av aksjene i K og mottatt en aksje i selskapet L for disse. Inngangsverdien for denne halvparten blir da kr 3000, (1500 x 2).

Aksjonæren må fylle ut en kolonne for aksjene i selskap K, og en kolonne for aksjene i selskap L.

Føring selskap K:
For aksjene i selskap K  vil anskaffelsestidspunkt og anskaffelsesmåte i post 106 være 1995 og K (Kjøp). Antall aksjer per 1.1.2009 i post 107 være 4, mens antallet per 31.12.2009 blir 2.
I post 108 oppgis dato for fisjonen,, bokstavkoden FI  og selskap K med navn og organisasjonsnummer.

Ved beregning av skjermingsfradrag for 2009 for aksjene i selskap K, vil inngangsverdien i post 201 være kr 1 500 .
Ubenyttet skjermingsfradrag fra 2008 i post 205 vil være kr 57.

Føring  i selskap L:
For aksjene i selskap L oppgis anskaffelsesdato og måte med 10.11.1995 og FI.. 
Antall aksjer i post 107 oppgis med 1 per 31.12.2009..

I post 108 oppgis dato for fisjonen,, bokstavkoden FI  og selskap K med navn og organisasjonsnummer.
 
Ved beregning av skjermingsfradrag for 2009 for aksjene i selskap L vil omfordelt inngangsverdi i post 201 være(kr 1500 x 2) = kr 3 000.
Omfordelt ubenyttet skjermingsfradrag fra 2008 i post 205 vil være (kr 57 x 2) = kr 114

 Eksempel 7 – omfordeling av anskaffelsesverdi ved fisjon