Arv og gave – børsnoterte aksjer

Hvor kan du finne ut om du har arvet børsnoterte aksjer?

Arveavgiften er fjernet fra og med 1. januar 2014. Du kan sjekke arvemeldingen dersom arvelater døde i 2013 eller tidligere. Hvis du har fått forskudd på arv i 2013 eller tidligere skal dette fremgå av gavemelding sendt skattekontoret. 

Hvordan fastsettes inngangsverdien?

For arv og gave skal arving eller gavemottaker overta arvelaters/givers inngangsverdi mv. (kontinuitetsprinsipp). Hvis dødsfallet skjedde eller gaven ble ytet  i 2013 eller tidligere, kan inngangsverdien og skjermingsgrunnlaget ikke settes høyere enn den verdien som ble lagt til grunn ved beregning av arveavgiften jfr. tidligere § 9-7 fjerde ledd i skatteloven. 

Fra og med 2014 skal det ikke lenger ilegges arveavgift, og inngangsverdien skal nå videreføres med full kontinuitet. 

Kontinuitet gjelder som utgangspunkt også ved gavesalg. Overdragelse av aksjer ved gavesalg anses imidlertid som realisasjon, og det skal som utgangspunkt foretas gevinst- og tapsoppgjør på vanlig måte, basert på det faktiske vederlag. 

Hvis vederlaget er lavere enn inngangsverdien, gis det fradrag for tap hvis også omsetningsverdien er lavere enn inngangsverdien. Tapet vil i så fall utgjøre differansen mellom omsetningsverdien og inngangsverdien. Det gis ikke fradrag for tap som skyldes gaveelementet.