Kapitalnedsettelse ved nedskrivning av aksjens pålydende, men uten tilbakebetaling til aksjonærene

Hvor kan du finne ut om du har aksjer i et selskap som har foretatt denne type kapitalnedsettelse?

Det skal foreligge melding til Foretaksregisteret, og kapitalnedsettelsen vil være registrert der. Man kan også finne beretning om kapitalnedsettelse i styreprotokoll og generalforsamlingsvedtak.

Hvordan påvirker denne type kapitalnedsettelse inngangsverdien?

Slik hendelse er uten betydning for aksjenes inngangsverdi. Inngangsverdien er i behold uforandret.