Skattefri omdanning fra enkeltmannsforetak eller ansvarlig selskap til aksjeselskap

Enkeltmannsforetak og ansvarlige selskap kan overføre virksomhet til et nystiftet aksjeselskap mot vederlag i aksjer i selskapet. Når reglene i skatteloven § 11-20 med forskrift følges, kan dette skje uten beskatning av eier av enkeltmannsforetak eller ansvarlig selskap.

Hvor kan du finne ut om du har aksjer som er anskaffet ved omdannelse?

Eier av enkeltmannsforetak/ansvarlig selskap har ved omdannelsen stiftet et nytt aksjeselskap. Dokumenter som skal foreligge ved stiftelsen, vil vise hva som har skjedd.

Hvordan bestemmes inngangsverdien i et slikt tilfelle?

Verdier som er overført, vil fremgå av balansen for det gamle foretaket ved omdanningen og balansen for aksjeselskapet ved stiftelsen.

Ved skattefri omdanning fra enkeltpersonsforetak til aksjeselskap, skal inngangsverdien på aksjene settes til de skattemessige nettoverdier som er overført.
Ved skattefri omdanning fra deltakerlignet selskap skal inngangsverdien på andelene videreføres som inngangsverdi på aksjene. Eventuell utbetaling fra aksjeselskapet til de tidligere eierne i forbindelse med omdanningen, kommer til fradrag i inngangsverdien.