Splitt av aksjer

Generalforsamlingen i et aksjeselskap kan beslutte å splitte aksjer i et valgt forhold, for eksempel 1 aksje byttes med 2 nye (1:2). Total aksjekapital vil være uendret.

Hvor kan du finne ut om du har aksjer i et slikt selskap?

Det vil fremgå av generalforsamlingsprotokoll at splitt er vedtatt gjennomført. Den opprinnelige inngangsverdien er avhengig av hvordan aksjene før splitten var anskaffet.

Hvordan påvirkes inngangsverdien?

Inngangsverdi for de opprinnelige aksjene skal omfordeles på de nye aksjene. En splitt i to aksjer medfører at inngangsverdien pr aksje må deles på to.