Stiftelse av aksjeselskap

Ved stiftelse av et aksjeselskap tegnes aksjer for første gang i selskapet. Alle stifterne undertegner stiftelsesprotokollen for selskapet, og vil på denne måten tegne aksjer i selskapet.

Hvor kan du finne ut om dine aksjer er ervervet ved stiftelse av selskapet?

Det vil fremgå av stiftelsesprotokollen for selskapet hvem som deltok i tegningen. Tegnerne vil også være meldt til Foretaksregisteret ved melding om stiftelsen.

Hvordan bestemmes inngangsverdien?

Inngangsverdien for aksjene vil være den enkelte stifters andel av innbetaling av aksjekapital og overkurs ved stiftelsen.