Dette er folkeregisteret

 • Skriv ut

Det er vi i Skatteetaten som er ansvarlig for et fullstendig og oppdatert folkeregister. Folkeregisteret omfatter nøkkelopplysninger om alle personer som er eller har vært bosatt i Norge.

Registeret danner grunnlaget for blant annet skattemanntallet, valgmanntallet og befolkningsstatistikken. Et korrekt folkeregister er en forutsetning for at alle borgere skal motta informasjon fra offentlige myndigheter, og at deres rettigheter og plikter blir ivaretatt.

Både offentlige og private virksomheter bruker opplysninger fra folkeregisteret. Tilgangen er imidlertid begrenset. 

NB! Skatteetaten.no er ikke et søkbart register for person- og adresseopplysninger.

Folkeregisteret registrerer opplysninger om blant annet:

 • fødsler, navnevalg, farskap og foreldreansvar
 • flytting
 • endringer i sivilstand
 • dødsfall
 • navneendringer
 • statsborgerskap

Hvem bruker opplysningne fra folkeregisteret?

 • Skattemyndighetene
 • Valgmyndighetene
 • Andre offentlige myndigheter, for eksempel NAV, Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE), Forsvaret, Lånekassen, Statens vegvesen, politi, brannvesen og ambulanse
 • Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • Banker og forsikringsselskaper
 • Ulike arbeidsgivere
 • Forskere
 • Private organisasjoner og personer

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.