Ekteskap med utenlandsk statsborger

  • Skriv ut

Dersom du skal gifte deg med en utenlandsk statsborger i Norge, må han/hun legge frem dokumentasjon for Skatteetaten.

Skal du gifte deg med en utenlandsk statsborger som har permanent oppholdstillatelse i Norge, går dere frem på samme måte som når to norske statsborgere gifter seg.

En utenlandsk statsborger uten permanent oppholdstillatelse i Norge, må legge frem følgende dokumentasjon for Skatteetaten:  

  • Forlovererklæring
  • Erklæring om skifte – dersom han/hun har vært gift tidligere.
    For personer som er skilt etter utenlandsk rett, må skilsmissen være anerkjent av fylkesmannen. Søknadsskjemaet kan lastes ned på fylkesmannen.no. Kravet om anerkjennelse gjelder ikke dersom skilsmissen ble gjennomført i et av de andre nordiske landene, forutsatt at begge ektefeller var bosatt og hadde statsborgerskap i et nordisk land på tidspunktet for skilsmissen.
  • Dokumentasjon på navn og alder, for eksempel pass og fødselsattest. Dokumentasjonen må være i orginal eller kopi bekreftet av norsk offentlig myndighet.
  • En attest fra hjemlandet, eventuelt siste bostedsland, som viser at det ikke er noe som hindrer at hun eller han kan inngå ekteskap i Norge. Attesten må ikke være eldre enn fire måneder. Oversettelse kan være nødvendig med mindre attesten er skrevet på engelsk, dansk eller svensk. Attesten må være i orginal.
  • Statsborgere fra land utenfor Norden må legge frem dokumentasjon som viser at vedkommende har lovlig opphold i Norge. Dokumentasjonen må være i orginal eller kopi bekreftet av norsk offentlig myndighet.

Dokumentasjon fra land utenfor Norden må være legalisert eller påført et apostillestempel av myndighetene i det landet den er utstedt.

Send dokumentasjonen til skattekontoret den av dere som er bosatt i Norge hører til.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.