To utenlandske statsborgere som skal gifte seg i Norge

  • Skriv ut

Dersom dere vil gifte dere i Norge, men ikke har permanent oppholdstillatelse her, må dere legge frem dokumentasjon for Skatteetaten.

Følgende dokumentasjon trengs:

  • Hver deres egenerklæring

  • Forlovererklæring – må fylles ut av én forlover på hver side

  • Erklæring om skifte – dersom noen av dere har vært gift tidligere.
    For personer som er skilt etter utenlandsk rett, må skilsmissen være anerkjent av fylkesmannen. Søknadsskjemaet kan lastes ned på fylkesmannen.no. Kravet om anerkjennelse gjelder ikke dersom skilsmissen ble gjennomført i et av de andre nordiske landene, forutsatt at begge ektefeller var bosatt og hadde statsborgerskap i et nordisk land på tidspunktet for skilsmissen.

  • Dokumentasjon på navn og alder, for eksempel pass og fødselsattest. Dokumentasjonen må være i orginal eller kopi bekreftet av norsk offentlig myndighet.

  • En attest fra hjemlandet, eventuelt siste bostedsland, som viser at det ikke er noe som hindrer at dere kan inngå ekteskap i Norge. Attesten må ikke være eldre enn fire måneder. Oversettelse kan være nødvendig med mindre attesten er skrevet på engelsk, dansk eller svensk. Attesten må være i original.
  • Statsborgere fra land utenfor Norden, må legge frem dokumentasjon som viser at vedkommende har lovlig opphold i Norge. Dokumentasjonen må være i orginal eller kopi bekreftet av norsk offentlig myndighet.

Dokumentasjon fra land utenfor Norden må være legalisert eller påført et apostillestempel av myndighetene i det landet den er utstedt.

Hvor skal papirene sendes?

Brudefolk som har turistopphold under 3 månder, eller er utvandret før 30. september 1964, eller aldri vært bosatt i Norge, sender søknaden til...

Skatt nord
Postboks 6310
9293 Tromsø

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.