Bigami, ekteskap med mindreårig og stedfortrederekteskap er ikke tillatt

  • Skriv ut

Bigami er straffbart etter norsk rett. Det samme er ekteskap med noen under 16 år, eller å medvirke til dette. Et ekteskap som er inngått uten at begge parter var fysisk til stede under vielsen, er heller ikke lovlig.

 

Et ekteskap anerkjennes heller ikke dersom ekteskapet åpenbart virker støtende på norsk rettsorden.

Alt dette gjelder også hvis ekteskapet er inngått i utlandet og én eller begge har tilknytning til Norge.

Sjeldent med unntak

Etter begjæring fra begge parter, kan likevel ekteskapet anerkjennes dersom sterke grunner taler for det. Dette er en snever unntaksbestemmelse som praktiseres svært strengt. Derfor er det sjeldent at et slikt ekteskap gir grunnlag for familiegjenforening.

Eventuelle søknader om anerkjennelse sendes til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, som også gir veiledning på området.

For mer informasjon, les Regjeringens brosjyre om regler for å gifte seg i Norge.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.