Frie og beskyttede etternavn

  • Skriv ut

Dersom et etternavn deles av flere enn 200 personer i Norge, er etternavnet såkalt fritt.

Som hovedregel kan du velge fritt blant frie etternavn. På Statistisk sentralbyrås navnesøk kan du sjekke hvor mange som har samme etternavn.

Beskyttede etternavn

Et etternavn regnes som beskyttet dersom200 eller færre personer i Norge heter det. For at du skal kunne ta et beskyttet etternavn, må alle som allerede heter det, samtykke.

Du kan også ta et beskyttet etternavn dersom du har en tilknytning til navnet, for eksempel ved slektskap, ekteskap, samboerskap der man har bodd sammen i minst to år eller har felles barn, adopsjon, steforeldreforhold eller fosterforeldreforhold. Saksbehandler tar kontakt med deg hvis det er behov for dokumentasjon.

Du kan lese mer om etternavn i kapittel 2 i navneloven.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.